Sunday, May 10, 2009

പർദ്ദക്കുവേണ്ടി, നിർലജ്ജം!

ഇന്ത്യയിൽ പർദ്ദ എന്നു കേൾക്കുംബോൽ കലിപ്പാവുന്നവർ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒരായിരമാണു:റാഡികൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, പൈങ്കിളി സവർണ്ണ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിജീവികൾ, ഹൈന്ദവ സനാതനക്കാർ, ഇടതും വലതുമായ ലിബറലുകൾ (ലിബറലുകളിൽ ആട്ടക്കർ പലവിധമുണ്ട്‌, പക്ഷെ കഥ ഒന്നുതന്നെ! ലിബറൽ വ്യവസായം ആയുഷ്ക്കാല പാട്ടത്തിനെടുതിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം ബംഗാളി ഭദ്രലോക്‌ അമർത്ത്യ കുമാർ സെന്നും, ഐക്ക്യ രാഷ്ട്രസഭയിൽ മാത്രമല്ല, മാദം സോണിയയുടെ അടുക്കളയിൽ വെള്ളം കോരിയും മേശ തുടച്ചും കഴിവ്‌ തെളിയിച്ച ശശി താരൂരും , സി. പി. എം-ലെ കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ഐസക്‌ തോമാസും, ചെന്നിയിലുമല്ല തലയിലുമല്ല തന്റെ തലചോറെന്നു ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിച്ചു തെളിയിക്കുന്ന രമേഷ്‌ ചെന്നിതലയും, പണ്ട്‌ വസന്തത്തിന്റെ വെടിമുഴക്കവും ഇപ്പോൾ കുതിർന്ന കതനയും ആയ കെ. വേണുവും, ബസ്സ്‌ കാശു കൊടുത്തൽ ന്യൂസ്‌ റൂമിൽ കയറി ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിചും ആധികാരികമായി സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റികളി കറക്റ്റ്‌ ആയ മദ്ധ്യ വർഗ ബുദ്ധി ജീവികളും ഈ ലിബറൽ ഗ്രഹത്തിലെ സവിശേഷ ജീവികളാണു). പർദ്ദക്കെതിരെ ഇവർ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആരോപണം എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ, പർദ്ദ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ അവകാശം കവർന്നു എടുക്കുന്നു എന്നതാണു. പുരുഷ മേധവിത്വപരമായ ഒരു കാഴ്ച്ചക്കു കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടാണു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദ ധരിക്കുക്ന്നതു. ചുരുക്കതിൽ, മുസ്ലിം പുരുഷനാണു മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്തു ധരിക്കണം എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു. മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ മനസും ശരീരവും ലൈംഗിഗതയും മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രന്തിലാണു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പാരംബര്യത്തിൽ തളച്ചിട്ടുകൊണ്ടു, ആധുനികമായ ഒരു ലോകം അവൾക്കു നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു നിഷാദനാണു മുസ്ലിം പുരുഷൻ.

ലിബറൽ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക അറിയാം, ഈ ലിബറൽ കളിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ, കാരണം ഇതവർ ഒരു പാടു കളിച്ചു വിജയിച്ച ഗെയിം ആണു. ആദ്യം അപരത്തിൽ (other) നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു ഇരയെ കാണിച്ചു തരും (ഇവിടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ), തുടർന്നു ആ നിഷ്കളങ്കയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊലയാളി അപരത്തിനെ കാണിച്ചു തരും (മുസ്ലിം പുരുഷൻ). എന്നിട്ടു, ലിബറലുകൾ സ്വയം രക്ഷിതാവു കളിക്കും. അമെരിക്ക ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണമായി ലിബറലുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബലതന്ത്രത്തിൽ ഊന്നിയതാണു: സദ്ദാം എന്ന നിഷ്ഠൂരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പാവം ഇറാഖികളെ മോചിപ്പിച്ചു ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഇറാഖിൽ സ്ഥാപിക്കുക. ഡെമോക്രസി ഡെമൊക്ലിസിന്റെ വാളു കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളം ഇടലായതു ചരിത്രം.

ഈ ലിബറൽ കളിയോടുള്ള നമ്മുടെ മറുപടി എന്താവണം? സംശയാലുവായ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള, ഴാക്‌ ലെകാന്റെ (Jacques Lacan) ആ പ്രശസ്തമായ പാഠം അവരെ ഓർമിപ്പിച്ചിട്ടു പറയാം, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലിബറൽ വ്യഥയും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ രക്ഷിതാവു കളിക്കലും ഡെമോക്രസിയെക്ക്രിചുള്ള അവരുടെ ഉദ്വേഗമല്ല കാണിക്കുന്നതു, മറിച്ചു ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നുള്ള രോഗമാണു. 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം' എന്ന സിനിമ സംശയാലുവായ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചും പതിവ്രതയായ ഭാര്യയേയ്യും കുറിചാണു പ്രതിപാദിക്കുന്നതു.ലൈംഗിക അസൂയ (sexual jealousy-സംശയം) ചികിൽസിക്കപെടേണ്ട ഒരു രോഗമായാണു സിനിമ രേഖപെടുത്തുന്നതു. കാരണം സിനിമയിൽ ഭാര്യ പതിവ്രതയും സർവ്വോപരി തറവാടിയും ആണു! ലെകാന്റെ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണു: സിനിമയിൽ തറവാടി ഭാര്യ അയൽപക്കത്തുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പം ശയിക്കുന്നവളായാണു അവതരിപ്പിക്കപെടുന്നതെങ്കിൽ, അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ലൈംഗിക അസൂയ നീതികരിക്കാവുന്നതാണൊ? ഭാര്യ ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ഥ സ്ഥാപനം ആയാലും, അപ്പോഴും, ലേകാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊളം, ഭർത്താവിന്റെ 'ലൈംഗിക അസൂയ' ചികിൽസിക്കപെടേണ്ട ഒരു രോഗമാനു. ലെകാൻ നൽകുന്ന ഹേഗെലിയൻ പാഠം: നമ്മുടെ രോഗത്തിനു (ലിബറലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, 'ഇസ്ലാമൊഫോബിയക്കു'), മറ്റുള്ളവരിൽ (മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരിൽ) ന്യായീകരണം തേടരുതു. ഇസ്ലാമൊഫോബിയ ചികിൽസിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണു.

ഇസ്ലാമൊഫോബിയക്കാരോടു, നമ്മൾ ലെകാനിയന്മാർ ചോദിക്കേണ്ടതു ഇതാണു:

പർദ്ദ സ്ത്രീക്കു സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ആരോപണം. എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നതു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണെങ്കിലോ? അതങ്ങിനെ അല്ല, എല്ലായ്പോഴും പുരുഷന്റെ താൽപര്യത്തിനു വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ തീരുമാനം എന്നു പുറത്തു നിന്നു അതി നിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ രക്ഷിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചതാരാണു? എന്താ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കു ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ലേ? അതു, അതായതു ചിന്തിക്കുക എന്നതു, സ്വയം-പ്രഖ്യാപിത രക്ഷിതാക്കൾക്കു മാത്രെമെ ആവുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടൊ? എന്താ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുവാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം മാത്രമാണോ?

ഇനി രക്ഷിതാക്കളുടെ വിപ്ലവാഹ്വാനം കേട്ടു, മുസ്ലിം സ്ത്രീ പർദ്ദ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം എന്നു വിളിക്കാമോ? അതു രക്ഷിതാക്കളുടെ കാഴ്ചക്കു വിധേയപെടുന്നതിനു തുല്യമല്ലേ? അപ്പോഴും അവൾ അസ്വതന്ത്രയല്ലേ? ഇനി സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം ഉപയോഗിച്ചു മുസ്ലിം സ്ത്രീ വസ്ത്രം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവളെ ക്രൂശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളായ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൊ? പഴയ സവർണ്ണ രീതിശാസ്ത്രം, 'അടിചുതെളി', രാത്രി തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നായി പോരാടിയ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ച ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനിലെ 'തറവാടി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ' വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കില്ല എന്നുള്ളതിനു എന്താണുറപ്പു?

എനിക്കു മനസിലാവത്ത ഒരു കാര്യം ആണു ഇതു. നവംബർ ഒന്നാം തിയ്യതി, 'കേരള സാരി' എന്നു വിളിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രം (സാരി എങ്ങനെ കേരളീയം ആകും എന്നു ഇവർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടൊ എന്തൊ?) ധരിച്ചു കേരള മങ്കമാർ (സവർണ്ണ സ്ത്രീകൾ എന്നും വായിക്കാം) വരുന്നതു, ദേശീയവാദികളുകടെ കാഴ്ച്ചയെ ത്രിപ്തിപെടുത്താനല്ലേ? അതു സവർണ്ണ സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശമാണൊ? ചില വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത ദിവസം കേരള സാരി ധരിച്ചു വരാൻ അധ്യാപകർ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു തീട്ടുരം ഇറക്കാറുണ്ടു. ഒരു ലിബറൽ മാന്യ ദേഹവും ഇവിടെ സ്ത്രീവിമോചനമോ, സ്ത്രീയുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശമോ പറഞ്ഞു വരാറില്ല. എന്തിരു, സോദരറെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രശ്നം? അതു പറഞ്ഞാൽ, ദേശീയവാദികൾ, ബജ്രങ്ങ്ദളും ശ്രീരാമ സേനയും മുതൽ ആർ. ഏസ്‌. ഏസ്‌. വരെ ഉള്ളവർ, അടിച്ചു നട്ടെല്ലു സൂപ്പാക്കി കളയുമെന്ന 'ഫയമാണൊ' മൗനത്തിനു കാരണം?

പണ്ടു പണ്ടു, വളരെ പണ്ടു, എം. മുകുന്ദനും ദിനോസോറുകൾക്കും മുൻപ്‌, ഒരു സി. പി. എം. കാരൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയപ്പാർട്ടി എന്നു വിളിച്ചു. ആളെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം: 'ഒന്നാംതരം' ഒരു നംബൂതിരി (മലയാളത്തിൽ 'ഒന്നാംതരം' എന്ന വാക്കു 'നംബൂതിരി'ക്കും 'നായർ തറവാടി'നുമായി റിസർവ്വ്‌ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുകയാണു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം, അതാത്‌ സമയത്തെ മാർക്കറ്റു റെയ്റ്റ്‌ അനുസരിച്ചു, രണ്ടാംതരമോ,മൂന്നാംതരമോ, നാലാംതരമോ ആകാം.) മൂപ്പരുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ''ഒന്നാംതരം' 'അന്തർജനം': മുണ്ടും നേര്യേതും മാത്രമെ ധരിക്കൂ, മൂപ്പിൽസിന്റെ പിന്നിലായി മാത്രമേ നടക്കൂ. ലിബറൽ ബൂർഷ്വാ കുടുംബതിന്റെ ഫ്യൂഡൽ കെട്ടിയാട്ടം കണ്ടു നാമെത്ര രോമഞ്ചം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നംബൂതിരി കോമ്രാഡ്‌ കേരളതിലെ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിലെ തന്നെ 'ഒന്നംതരം' സെക്യൂലാർ മാർക്ക്സിസ്റ്റ്‌ ആയിട്ടാണു അറിയപ്പെടുന്നതു! അല്ലെംകിലും, മുസ്ലിം ലീഗിലെ മുസ്ലിം എന്നതിനെ 'വർഗീയം' എന്നു വിളിച്ചു, ഇ. എം. എസ്‌. 'നംബൂതിരി'പേഡ്‌ ധരിചിട്ടുണ്ടെന്നും അച്യുത 'മേനോൻ' മെനോപോസ്ഡ്‌ ആയി എന്നും നാട്ടുക്കാരെ അറിയിക്കുന്ന ചക്കളാത്തി കളിയെ അല്ലേ കേരളത്തിൽ 'നോം' സെകുലറിസ്ം എന്നു വിളിക്കുന്നതു. പർദ്ദ ധരിച്ചാൽ വർഗീയം; സിന്ദൂരം ചാർത്തിയാൽ ശ്രീത്വം! തട്ടമിട്ടാൽ താലിബാൻ തീവ്രവാദം, ചന്ദനം ചർത്തിയാൽ ചുൻദിരിക്കുട്ടി!

നീ പോ മോനേ, ലിബറൽ ദിനേശാ! ഫാരതീയ ഫാര്യയുടെ ഫാവശുദ്ധി ഫേഷായി ഫാഷിച്ചോളൂ, ഫോഷ്ക്കാ. ഡോണ്ട്‌ കോൾ ഇറ്റ്‌ സെകുലറിസം! ഡോന്റുവേ!

ഇനി പർദ്ദ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ആധുനിതക്കു വിരുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ തളച്ചിടുന്നു എന്ന വാദഗതി നോക്കാം. എതർത്ഥത്തിൽ ആണു പർദ്ദയെ പാരമ്പര്യ വേഷം എന്നു മുദ്ര കുത്തുന്നതു? കേരളം എന്ന ഭൗമാതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം, പർദ്ദ, സാരി പോലെ, ചുരിദാർ പോലെ, ഒരു വിദേശ വസ്ത്രമാണു. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പരമ്പരാഗത സെൻസിബിലിറ്റി വിട്ടു കുറെകൂടി വൈദേശികമായ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി സ്വീകരിക്കുകയാണു പർദ്ദ ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതു. ഇവിടെ ആധുനികം എന്നൽ അപരത്വത്തിനെ മിമിക്രി ചെയ്യലാണല്ലോ. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പർദ്ദയെ ഒരു ആധുനിക വസ്ത്രമായി നമുക്കു മനസിലാക്കാവുന്നതാണു. ജുഡായൊ-ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റിയുടെ പരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ജീൻസ്‌ ധരിക്കുന്നതും, സിഖ്‌ പരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ചുരിദാർ ധരിക്കുന്നതും, ആധുനികം ആവാം എങ്കിൽ, വൈദേശികമായ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നതു മാത്രം പാരമ്പര്യത്തിനെ തടവറയിലാക്കുന്നതു, മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ കഴപ്പു ദീനമാണു. രോഗം കൃത്യമായും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ജീൻസും ചുരിദാരും ഇവിദത്തെ റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും തറവാടി ഫെമിനിസ്റ്റുകളും, ദലിത്‌-ബഹുജൻ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും അപ്പ്രോപ്രിയറ്റ്‌ ചെയ്തു അവയെ ആധുനികം ആക്കി. ഇസ്ലാമോഫോബിയ കാരണം പർദ്ദയെ അവർക്കു അപ്പ്രോപ്രിയറ്റ്‌ ചെയ്യുവാനുള്ള യോനി ഉറപ്പു ഇല്ല. പർദ്ദ ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയോ ക്രിസ്റ്റ്യാനി സ്ത്രീയോ ധരിച്ചാൽ, അതിനെ എതിർക്കുന്നതു മുസ്ലിമുകളൊ സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ സൊ-കൗൽഡ്‌ സെകുലറിസ്റ്റുകളോ? വീട്ടിലെ പുരുഷനെ പേടിച്ചു പർദ്ദ ധരിച്ചു ആധുനികരാവാൻ പറ്റാത്ത കഴപ്പു അല്ലേ, പർദ്ദ മാറ്റി മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോടു ആധുനികരാവൻ പറയുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ തീർക്കുന്നതു?

ഷിൽ ദെല്യൂസിന്റെ (Gilles Deleuze) സങ്കീർൺണ്മായ പരികൽപ്പനകളുടെ സഹായമില്ലാതെ, ഒരു വൾഗർ ദെറീദിയൻ അപനിർമാണത്തിലൂടെ പൊളിക്കാവുന്നതാണു പർദ്ദയും പാരമ്പര്യവും തമ്മിൽ ലിബറലുകൾ കണ്ടേത്തുന്ന ബന്ധം. പർദ്ദയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം ചോദിക്കണം: എന്താണു പാരമ്പര്യം, എന്താണു ആധുനികത? ആധുനിക മാർക്കറ്റിംഗ്‌ തന്ത്രങ്ങൽ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന, വിപണനം ചെയ്യുന്ന പർദ്ദയെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ലിബറലുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്‌? ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പിനനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കുന്നപർദ്ദയെകുറിച്ചു നമ്മുടെ വിദഗ്ധരായ ചിന്തകന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വിപണനം ചെയ്യുന്ന പർദ്ദയെ കുറിച്ചു മഹാന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോ? ഈ ലിബറൽ അറിവില്ലായ്മക്കു എന്തിനു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളേയും പുരുഷന്മാരേയും പീഢിപ്പിക്കണം? എന്താണു ആധുനികത? എന്താണു പാരമ്പര്യം?

സാമൂഹ്യ പ്രതീകാത്മക വ്യൂഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന തിന്മയെ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനായാണു നാം പലപ്പോഴും ബദൽ അന്വേഷിക്കുന്നതു. ഇതു തന്നെ ആണു പർദ്ദയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതു. പർദ്ദധാരികളായ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മുഴുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലത്ത വസ്ത്തുക്കളാക്കി മാറ്റി, മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ്‌ അജൻഢ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൽ ആയി മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി, സ്വയം വിശുദ്ധരാകുന്ന ലിബറലുകളിൽ അപകടകരമായ ഒരു നിഷ്കളങ്കത കിടക്കുന്നുണ്ടു. ഇത്തരം അപകടം നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഴാക്‌ ലെകാന്റെ മനോഹരമായ രണ്ടു പരികൽപ്പനകളുടെ സഹായം ഞാൻ തേടുകയാണു.

ആദ്യത്തേത്‌, മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം അപരത്വത്തിന്റെ ആഗ്രഹം (Man's desire is the desire of the Other)എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെഗേലിയൻ നിരീക്ഷണമാണു. ലെകാനിൽ അപരം എന്നുള്ളത്‌ സാമുഹ്യ-പ്രതീകാത്മക വ്യൂഹമാണു (അതു സൂചിപ്പിക്കുവാനായാണു ഇങ്ങ്ലിഷ്‌ വിവർത്തനത്തിൽ Other-നു വലിയ അക്ഷരം O നൽകിയിരിക്കുന്നതു). ആ അർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും വൈയക്തികമായി അനുഭവിക്കുന്ന ആഗ്രഹം പോലും എന്റേതല്ല, മറിച്ചു ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക പരിസരത്തു നിന്നും എനിക്കു ലഭിക്കുന്നതാണു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു, ഒരു വസ്തു/അവസ്ഥ വ്യത്യസ്ഥ സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ഥ ആഗ്രഹം/പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതു. ചില നോർത്ഥ്‌-ഈസ്റ്റേർൻ ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ പരസ്യമായി അവരുടെ കുട്ടികൾക്കു മുലയൂട്ടുന്നതു, സ്ത്രീയുടെ മുലയെ ലൈംഗികാസക്ത്തിയോടു മാത്രം കാണാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ മനസിലാവില്ല. അതിനു കാരണം എന്താണെന്നു ഒരിക്കൽ അവരിൽ ഒരാളും എന്റെ സുഹ്രുത്തും ആയ, ഞാൻ ശങ്കർദ്ദാ എന്നു വിളിക്കുന്ന, ശങ്കർ ദേബ്ബർമ്മ എനിക്കു വിശദീകരിച്ചു തന്നു: അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുലയും ലൈംഗികതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല. മുല എന്നാൽ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം, കുട്ടികൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ശാരീരികാവയവം മാത്രമാണു.

ഫനാറ്റിസം ഫെമിനിസം എന്ന ബ്രാൻഡിൽ വിൽക്കുന്നവരോടു എനിക്കു ചോദിക്കുവാനുള്ളതു ഇതാണു: സ്ത്രീയുടെ/പുരുഷന്റെ ഏതു വസ്ത്രമാണു അപരത്വത്തിനെ സംത്രിപ്ത്തിപെടുത്തുന്നില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്‌? കേരള സ്ത്രീ (എസൻഷ്യലൈസ്‌ ചെയ്യുന്നതു ക്ഷമിക്കുക) ആധുനികതയുടെ ആഘോഷമായി ധരിക്കുന്ന ചുരിദാറും ജീൻസും, ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ യൂനിഫോമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേരള സാരിയും പോട്ടെ, അവൾ അടിവസ്ത്രമായി ധരിക്കുന്ന ബ്രായും പാന്റീസും പോലും പുരുഷനെ/സ്ത്രീയെ ഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ളതല്ലേ? എന്തായിതു, ലോകത്തിൽ ഫനാറ്റിസവും ഫെമിനിസവും മാത്രമെ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടൊ, ഉവ്വോ? എന്താ ഫെറ്റിഷിസം പാടില്ലേ? കീറിയ അടിവസ്ത്രം ഇട്ടു ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആമ്പിയറുണ്ടോ?

ഇസ്ലാമിൽ മതത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചക്കു വേണ്ടി സ്ത്രീ വഴങ്ങുന്നു എന്നു ലിബറൽ ചിന്തകർ ആരോപിക്കുംബോൾ, ലിബറൽ ഡെമോക്രറ്റിക്‌ സമൂഹങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ മാർക്കറ്റിന്റെ കാഴ്ച്ചക്കു വഴങ്ങുന്നതു എന്തുകൊണ്ടു നമ്മുടെ മാന്യ ചിന്തകന്മാർ കാണുന്നില്ല? Mr. and Mrs. ചിന്തകന്മാർ/കറ്റ്‌, കണ്ണിലെന്താ മത്ത കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

ആഫ്രിക്കയിലെ ഭഗശിശ്നചേദനം (clitoridectomy) ലിബറൽ ഫെമിനിസ്റ്റിന്റെ കണ്ണുനീർ (പുരുഷനാണെങ്കിൽ കണ്ണുനീരല്ല...) വീഴ്ത്തും, എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ സമൂഹ്ഹങ്ങളിൽ ലൈംഗികാർഷണം നില നിർത്തുവാൻ ആയി സിലികോൺ ഇമ്പ്ലാന്റും ഡയറ്റിങ്ങും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആഘോഷമായി അവർ കൊണ്ടാടും. പുരുഷന്റെ കാഴ്ച്ചയെ മതത്തിലൂടെ ചാനലൈസ്‌ ചെയ്താൽ പുരുഷന്റെ കുഴപ്പം, പുരുഷന്റെ കാഴ്ച്ചയെ മാർക്കറ്റിലൂടെ ചാനലൈസ്‌ ചെയ്താൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനു റാഡിക്കൽ ആയ ഒരു വശം ഉണ്ടെന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച 20-ആം നൂറ്റാൻഡിലെ അനതിസാധരണ ഒരു വ്യക്തിത്വം, മാൽകം എക്സ്‌, പറയുംബോൾ നമുക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും: “You see, Islam is the only religion that gives both husband and wife a true understanding of what love is. The Western ‘love’ concept, you take it apart, it really is lust. But love transcends just the physical. Love is disposition, behaviour, attitude, thoughts, likes, dislikes – these things make a beautiful woman, a beautiful wife. This is the beauty that never fades. You find in your Western civilization that when a man’s wife’s physical beauty fails, she loses her attraction. But Islam teaches us to look into the woman, and teaches her to look into us.

അതാണു ഇസ്ലാമൊഫോബിയയുടെ ഒരു കുഴപ്പം? ലിബറൽ ചിന്തകന്മാർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന കുഴപ്പം, ഒരു സമൂഹജീവി എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ എവിടേയും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണു. അതിനെ നല്ല മുസ്ലിം/ചീത്ത മുസ്ലിം, നല്ല മനുഷ്യൻ/ചീത്ത മനുഷ്യൻ എന്ന ബൈനറിയിലേക്കു ചുരുക്കാതെ, അതിന്റെ എല്ലാ കമ്പ്ലെക്സിറ്റിയോടും കൂടി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഡിക്കൽ മാർക്ക്സിസ്റ്റ്‌ എഥീസ്റ്റിന്റെ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പറയുക: "എല്ല മതങ്ങളും ക്രാപ്‌ ആണു, ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയും ക്രാപ്‌ ആണു." എന്നിട്ടൂ വളരെ വയലെന്റ്‌ ആയി ചൂണ്ടികാണിക്കുക.. ഹിന്ദുയിസം വയലെന്റ്‌ ആണു. അതാണല്ലോ ആയുധധാരികളായ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൽ യാഗത്തിനെതിരായ രാക്ഷസന്മാർ എന്നു അവർ വിളിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയതും കൊല്ലാതെ കീഴടക്കിയവരെ അസ്പ്രിശ്യരാക്കി മാറ്റിയതും. ഇനി ആധുനിക ദലിതരുടെ സ്വാഭാവിക മതമായി അംബേഡ്കർ വിലയിരുത്തിയ ബുദ്ധിസം വയലെന്റ്‌ അല്ലേ? ചൈന മുതൽ മ്യാന്മാർ വരെ ഉള്ള ഏറ്റവും ഓട്ടോക്രാറ്റിക്കു ആയ ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങളെ എടുതു നോക്കു, അവയെല്ലം ബുദ്ധിസ്റ്റ്‌ ആയ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവയാണു. മേഴ്സിയെ പ്രധാന തത്വ സംഹിതയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റിയുടെ ട്രാക്‌ റെകോഡ്‌, പക്ഷെ, മേഴ്സി നൽകുന്നതിൽ, ഷെയ്ക്സ്പിയറിന്റെ 'Merchant of Venice' കാണിച്ചുതരുന്നതു പോലെ, വളരെ മൊശമാണെന്നു പൗരാണിക കുരിശു യുദ്ധം മുതൽ ആധുനിക കുരിശു യുദ്ധം വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചൽ മനസില്ലവും. ജൂതമതത്തിന്റെ ചെയ്തികൾക്കു ഇസ്രായെലിനും അപ്പുറം സേർറ്റിഫികറ്റ്‌ അന്വേഷിക്കണമോ? ഈസ്ലാമിന്റെ വയലൻസിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, അതു ലിബറൽ തെറിവിളിയുടെ എന്നത്തേയും ഇഷ്ട സബ്ജെക്റ്റ്‌ അല്ലേ!

ഇത്തരം വിമർശനാത്മകമായ മാർക്ക്സിയൻ സമീപനത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണു എന്നു വെച്ചാൽ, അതിനു മതങ്ങളുടെയും ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റേയും വൈരുധ്യങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാൻ കഴിയുംബൊൽ തന്നെ അതു മാർക്ക്സിസത്തിന്റെ വൈരുധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു തീർത്തും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും. അവിടെയാണു ഒരു ലെകാനിയൻ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ലെകാനിയൻ സൈകോനലസിസിന്റെ അവസാനത്തിൽ, എല്ലാ മാനുഷിക വിമർശനാത്മകമായ പദ്ധതികളും കഴിഞ്ഞു ഉയർന്നുവരുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെ മനുഷ്യനല്ല. ഇനി എല്ലാ വിമർശനാത്മകമായ പദ്ധതികൾക്കു ശേഷവും, ബാക്കിയാവുന്നതു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ അർത്ഥം, അതു വരെ ചെയ്ത സൈകോനലിസിസ്‌ പൂർണ്ണമല്ല എന്നും സൈകോനലിസിസ്‌ തുടരണം എന്നു തന്നെയാണു ലേകാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നതു.

അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു, ലെകാൻ, എന്റെ കണ്ണീൽ, പടിഞ്ഞാരൻ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ, നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ട്രാജിക്‌ ആയ ലോകവീക്ഷണം ആകുന്നതും. ലെകാനിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നതു മരണത്തിനു മാത്രം ചികിൽസിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണു. അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ, പൂർന്ന സൈകോനലിസിസിനു ശേഷം ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പരിപൂർന്ന സാമൂഹ്യ യന്ത്രം ആകുക; സന്തോഷവും, ദുഃഖവും, അനുതാപവും, വേദനയും ഒന്നും തിരിച്ചരിയാത്ത വെറും യന്ത്രം. പലരും ഒരു ലെകാനിയൻ സമൂഹത്തെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്‌ സമൂഹത്തൊറ്റാണു ഉപമിക്കറുള്ളാതു. ഇതു ശരി അല്ല എന്നാണു എന്റെ പക്ഷം. സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്‌ റഷയിൽ, ലെകാൻ മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത്തമാക്കുന്ന മാനുഷികമായ ക്രിയകളിൽ ഒന്നായ മനസിലാക്കുന്ന ആത്മഹത്യ,, ധാരാളമായി നടന്നിരുന്നു (ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ലോകോത്തര റഷൻ കവികൾ തന്നെ ഉദാഹരണം). എന്നാൽ സൈകോനലിസിസിനു ശേഷം പൂർണ്ണമായും ഉപകരണവൽക്കരിക്കപെട്ട (instrumentalized) ലെകാനിയൻ ഉപകരണങ്ങൽ 'ഞാൻ' എന്നുള്ള ബോധമോ 'എനിക്കു ആത്മഹത്യ ചെയ്യം' എന്നുള്ള അറിവോ പേറുന്നില്ല. എല്ല അർത്ഥത്തിലും സ്റ്റാലിനേക്കൾ ഭീകരനായിരുന്നു ലെകാൻ. 60കളിൽ ലെകാന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേക്കു ആകൃഷ്ട്രായ ലോകപ്രശസ്തരായ പല അകാഡമിക്കുകളും, പരാജയപെട്ട മുൻകാല മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത വെറും യാദ്രിശ്ചികമല്ല!

രണ്ടാമത്തെ ലെകാനിയൻ നിരീക്ഷണം, കാഴ്ച്ചാവ്യൂഹത്തിൽ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണവും (gaze) നോട്ടവും (look) രണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞു അവയെ രണ്ടിടത്തായി അടയാളപെടുത്തുന്നതാണു. ഞാൻ (subject) ഒരു വസ്തുവിനെ (object) കാണുംബോൾ ഒരു കാഴ്ച്ചാവ്യൂഹം (scopic field) സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാഴ്ച്ചാവ്യൂഹത്തിൽ, ഞാൻ (subject) വസ്തുവിനെ (object) നോക്കുന്ന പ്രക്രീയയാണു ലെകാൻ നോട്ടം (look)എന്ന വാക്കു കൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നതു. തിരിച്ച്‌, വസ്തു ഞാൻ കണത്ത ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നു, ഞാനറിയാതെ, എന്നെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം (gaze) നടത്തുന്നുണ്ട്‌. ഇനി ലെകാനെ സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുക:"This is how one should read understand those words, so strongly stressed in the Gospel, They have eyes that they might not see. That they might not see what? That things are looking at them."

അതെ, വസ്തുക്കൽ നമ്മൾ കാണാതെ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. ലിബറലുകൾ പർദ്ദയെ നോക്കി അതിനെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ്‌ അജെൻഡയുടെ ബിംബമായി രേഖപ്പെടുത്തുംബോൽ, തിരിച്ചു പർദ്ദ ലിബറലുകൾ കാണാതെ, ലിബറലുകൾ കാണത്ത ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നു, ലിബറലുകളെ നോക്കുനുണ്ട്‌. പർദ്ദക്കറിയം, ലിബ്ബറലുകൾക്കു പർദ്ദയോടുള്ള വിരോധം ഇസ്ലാമോഫോബിയയിൽ നിന്നു വരുന്നതാണു എന്നു. അതു പക്ഷെ ലിബറലുകൾക്കു അറിയില്ലല്ലോ!

5 comments:

 1. കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തം. പക്ഷെ ഒരുതരം പേടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തത.

  പര്‍ദ്ധയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ എല്ലാവരും ഇതേ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സത്യത്തില്‍ പര്‍ദ്ധയേ അല്ല വിഷയം എന്നതാണ്. മൈന ഉമൈബാന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഒരു പോസ്റ്റും ചര്‍ച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കല്‍. മൈനയുടെത് വളരെ പ്രസക്തമായ അനുഭവമായിട്ടു തോന്നി.

  സ്വയം നിര്‍ണ്ണയാവകാശം ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടോ ധരിക്കാതെയോ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ? അഥവാ അങ്ങിനെയാവുന്നതല്ലെ അതിന്റെ ദുരന്തം. ചിഹ്നങ്ങളെ മറികടക്കാം വളരെ സുതാര്യമായിട്ട്. (എന്റെ ഒരു ലെബനീസീയന്‍ സുഹൃത്ത് നല്ല വടിവൊത്ത പര്‍ദ്ധയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്..സ്റ്റൈലിഷ്). എന്നാല്‍ അതിനോട് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കയും ആവാം (ഞാന്‍ ചന്ദനം തൊടില്ല, പര്‍ദ്ധയിടില്ല, കുരിശു ലോക്കെറ്റ്, താലി ഇടില്ല തുടങ്ങിയ കടും പിടുത്തങ്ങള്‍). അതും ഒരു തരത്തില്‍ കീഴ്പ്പെടലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വേറെയൊരു രീതി വഴങ്ങലാണ്..പുരുഷനെ അല്ലെങ്കില്‍ അവന്റെ ചിഹ്നത്തെ...( ഹോ. നാശം പിടിക്കാന്‍ എന്നും പറഞ്ഞ് ചൂടത്ത് ഒഴിഞ്ഞമുറിയിലെത്തി പര്‍ദ്ധവലിച്ചൂരാന്‍..കേരളാസാരിയെങ്കില്‍ അത്..ജീന്‍സു പോലും ചില കാലാവസ്ഥാവസ്ഥകളില്‍ ദുഷ്കരമാവും) പേടിച്ച് വഴങ്ങുക, എന്തിനു പൊല്ലാപ്പെന്നു കരുതി സമരസപ്പെടുക. ഇതൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും സമീപിക്കുന്ന രീതികള്‍. ചിഹ്നങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥത്തേതന്നെ മറന്നുകളയുന്നതല്ലെ അതിനോട് പോരടിച്ച് നിരുപദ്രവികളായ അവയെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സാധു സംശയം ഈയുള്ളവളുടെ അദാര്‍ശനീക ബുദ്ധിയില്‍ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പഴഞ്ചന്‍ ആയ ഒരു സെക്കുലര്‍ വിചാരമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സ്കൂളില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരേ കൂട്ടര്‍ ഒപ്പനയ്ക്കും തിരുവാതിരയ്ക്കും വേഷംകെട്ടുമായിരുന്നു. ഒന്നിന്റെ മേയ്ക്കപ്പ് ഊരി മറ്റതില്‍ കേറുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ ചിരി..വിവരമില്ലാത്തതായിരുന്നാലും അപകടമില്ലായിരുന്നു അതിന് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ. ആരുടെയോ താളത്തിനുള്ള തുള്ളലാണ് എല്ലാമെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആ തുള്ളല്‍ നിരുപദ്രവം ആയിരുന്നു. ആര്‍ക്ക് നിരുപദ്രവം, അത് മൂഢസ്വര്‍ഗ്ഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍... അന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലീം കൂട്ടുകാരികള്‍ കുങ്കുമപൊട്ട് തൊട്ടതു കൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് പള്ളിവിലക്കു വരികയോ അവര്‍ ക്ലാസില്‍ തട്ടമിടുമ്പോള്‍ അതിനായി പുറത്തു നിര്‍ത്തപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു മാത്രേ അറിയൂ. പിന്നെന്തേ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ? ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അര്‍ത്ഥം, മതപരമോ, സാമൂഹികമോ ആവട്ടെ, അത് ചിഹ്നത്തിലും വലുതാവുന്നത്, അതു പര്‍ദ്ധയോ, കാവിയോ, കുരിശോ ആവട്ടെ വലിയ അപകടമാവുന്നു എന്നാണ് തോന്നിയത്. വിവരക്കേടായിരിക്കാം. പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും അനുഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ചില ഭയങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചു എന്നേ ഉള്ളു.

  ReplyDelete
 2. ആരോ പര്‍ദ്ദയെ നിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കില്‍ ചിന്താമുക്തന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരില്‍ അതൊരു നിര്‍ബന്ധിത വസ്ത്രധാരണ ശൈലിയായി കൊണ്ടാടുന്നവരെ എതിര്‍ക്കുന്നതാണ് ഞാന്‍ അധികവും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ തെറ്റുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

  സോണിയാഗാന്ധിയെയും ചെന്നിത്തലയെയും ചീത്തവിളിച്ചിച്ചാല്‍ ശോധനാശൂന്യതക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെങ്കില്‍ അതിന് കൊള്ളാവുന്ന വഴികള്‍ വേറേ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ദിവസം മൂന്നുനേരം അതുചെയ്യാനുള്ള മാര്‍ഗം അവരൊപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ പേരില്‍ വേണോ?

  ReplyDelete
 3. സ്പെല്ലിങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വായനയ്ക്കിടയിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം :) പിന്നെ ഇത് “വെറുതെയങ്ങ് എതിർത്തു കളയാം” എന്ന ലളിതമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയും, ആരോടൊക്കെയോ ഉള്ള ‘കലിപ്പ്’ മനസ്സിലുള്ളതു കൊണ്ടും എഴുതിയതു പോലുണ്ട് സഖാവേ. ‘ എതിർക്കലോമാനിയ‘ ഒരു രോഗമല്ല, അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ :)

  പർദ്ദ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിനെതിരാണ് എന്നു പറയുന്ന ലിബറലുകൾ (അവരേതു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായാലും), ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പർദ്ദ ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നേ തോന്നിയിട്ടുള്ളു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലരുടെ വാക്കുകളും ചെയ്തികളും പ്രഹസനങ്ങളാവുന്നതിന് ഇങ്ങനെ നാടടച്ച് കേറി വിമർശിച്ചു കളഞ്ഞാലോ!
  രണ്ടാമതായി പർദ്ദ ആധുനികമോ അല്ലയോ എന്നത്. അതൊരു വിഷയമാണോ, അഥവാ അതാണോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം? പർദ്ദ ആധുനിക വസ്ത്രം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ലിബറലുകൾ എതിർക്കുന്നത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പർദ്ദ ധരിപ്പിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പഴഞ്ചൻ സ്വഭാവത്തെയാ‍ണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് അവർ പിന്താങ്ങുന്നത്. ഒരു സാ‍മൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വിമർശിക്കുക എളുപ്പമല്ല, പുറത്തു നിന്ന് എതിർക്കുന്നവർക്ക് പരിമിതികൾ കുറവായതിനാൽ സൌകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മുസ്ലിം വിരോധികളാണെന്നുണ്ടോ?

  എന്തൊക്കെയായാലും ലെകാൻ കലക്കി.

  ReplyDelete
 4. islamophobia enna padham thanne apakadamannu. because athu medicalisation of social issues enna colonial modern strategy continue cheyyunnu..yoni urappu ennathinnu pakaram poorurappu ennu prayogikkan ethu liberal aasaya samhitha anno sakhavinu vilakkayathu? Nietzsche ye kurrichulla opinions ellam sudha mandatharangal.. Nietzscheye Kamsan Nayar vayyikkunna reethiyilannu vayichathennu vyaktham.... ezhuthile teaching arrogance asahyam!!!! njanga arum angayude mahad vachanangal manasillakannalla blog read cheyyunnathu.. marichu angayude vankathangal vayichu rasikkanum koodiyannu ii blog sandarsikkunanthennu manasilakumennu pratheshikunnu.enthayalum chirichu mannu kappannulla ithrayere vibhavangal thannathinu nandree raaadikkal chinthaka!!!!

  ReplyDelete